Narrativ Eksponerings­terapi (NET)

Narrativ eksponeringsterapi er en individuel korttidsbehandling for personer udsat for komplekse og vedvarende traumatiske oplevelser og stressbelastninger, såsom voldsomme eller seksuelle overgreb, misbrug samt tortur og krig. Metoden er udviklet af behandlere og forskere ved Universitet i Konstanz i Tyskland.

Eksponeringsterapi generelt anvendes til behandling af angstlidelser, hvor man gennem behandlingen har fokus på gradvist at tilvænne sig de situationer, hvor man normalt oplever stor frygt eller angst – enten ved at dæmpe eller helt fjerne disse følelser.

Narrativ eksponeringsterapi kombinerer elementer fra kognitiv adfærdsterapi med imaginær eksponering og narrativ terapi, og fokuserer på at ændre signalerne til hjernens ”alarmcentral”, som er den, der får os til at reagere på angst og frygt. Sådanne følelser kan skyldes tidligere voldsomme og traumatiserende hændelser, der ligger gemt i hukommelsen, men som stadig fra tid til anden aktiveres i en ellers fredelig hverdag.
I Narrativ Eksponeringsterapi lærer man at acceptere, at minderne ligger i og hører til fortiden; at hændelserne var farlige, da de skete men, at de er ikke farlige at mindes nu.

Som ved alle former for eksponeringsterapi er det vigtigt forud for et eksponeringsforløb at vurdere egnetheden i metoden i matchet med den enkelte person. Beslutningen om at påbegynde et NET forløb vil altid være en beslutning vi træffer i fællesskab, ligesom jeg – hvis jeg vurderer, at den aktuelle problemstilling er for svær – forbeholder mig retten til at henvise til anden relevant behandling.