Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en korttids terapiform, der er velegnet både til individuel- og gruppebehandling, og den er forskningsbaseret og anerkendt virksom særligt i behandling af angstlidelser og depression, men metoden kan også bruges til en række andre psykiske problemer.

Et typisk behandlingsforløb med kognitiv terapi varer op til 3-4 måneder med ugentlige samtaler kombineret med inddragelse af en vis grad af ”hjemmearbejde” til klienten (i form af øvelser og lignende imellem sessionerne). Hvert forløb er individuelt, og vil afhænge af kompleksiteten af den aktuelle problemstilling. I kognitiv terapi (og herunder kognitiv adfærdsterapi), fokuseres der på forholdet mellem aktuelle tanker, adfærd og følelser en i ens hverdag. Grundtanken er, at måden hvorpå man forstår og fortolker den aktuelle problemstilling er afgørende for, hvordan den opleves – ved at ændre på forståelse og fortolkningen kan man således ændre på oplevelsen af situationen.

I terapien tager terapeuten og klienten sammen udgangspunkt i den aktuelle situation, og i samarbejde udforskes, tanker, adfærden og følelserne der udløser og evt. fastholder den aktuelle problemstilling. Der lægges vægt på at finde alternative fortolkningsmuligheder, som kan erstatte de tidligere uhensigtsmæssige fortolkninger, der udløser den aktuelle problemstilling således, at klienten fremadrettet kan hjælpe sig selv, og så der gradvist opnås en oplevelse af at kunne mestre vanskelige situationer på egen hånd.

Du kan læse mere om kognitiv adfærdsterapi her: https://angstforeningen.dk/index.php?page=kognitiv-adfardsterapi