Terapi

Jeg tilbyder støttende samtaleforløb og terapi til voksne, børn og unge med psykologiske problemstillinger, samt hjælp og rådgivning til deres pårørende. Jeg har særlig viden om behandling af angst, traumer og depression, samt en række andre psykologiske problemstillinger, herunder sorg, stress.

Jeg arbejder ud fra forskningsbaserede og anerkendte virksomme metoder kognitiv terapi og narrativ eksponeringsterapi. Jeg tager grundlæggende altid udgangspunkt i en anerkendende forståelsesramme, hvorigennem dine egne refleksioner udvikles, så du løbende bliver mere bevidst om dine tankemønstre, dit følelsesliv og din adfærd med henblik på at kunne ændre uønskede eller uhensigtsmæssige mønstre i dit liv.
Et terapeutisk samtaleforløb handler således ikke kun om den tid, du tilbringer ved mig, men kræver også af dig, at du selv er villig til at ændre på små detaljer ved dig i din hverdag; for det er netop disse ændring, der skaber den fortsatte forandring i det liv, du ønsker dig.
Jeg giver dig – kort sagt – redskaberne til at skabe forandringen, og du fører dem ud i livet.

Når du vælger at gå til psykolog, kan det skyldes mange forskellige ting; min vigtigste opgave er at være der for dig, og at sørge for, at du føler sig mødt, lyttet til og taget alvorligt.
Derfor vælger jeg altid at have en indledende forsamtale, hvor vi sammen vurderer, hvad et muligt samtaleforløb skal tage udgangspunkt i ud fra din aktuelle problemstilling. I den indledende forsamtale har du også mulighed for at få en bedre fornemmelse af, hvad jeg kan tilbyde dig, og om du synes, jeg er den rette psykolog for dig. Ønsker du at kontakte mig for at høre, om jeg kan hjælpe dig, kan du klikke her.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en korttids terapiform, der er velegnet både til individuel- og gruppebehandling, og den er forskningsbaseret og anerkendt virksom særligt i behandling af angstlidelser og depression, men metoden kan også bruges til en række andre psykiske problemer.

Læs mere om kognitiv terapi

Narrativ Eksponerings­terapi (NET)

Narrativ eksponeringsterapi er en individuel korttidsbehandling for personer udsat for komplekse og vedvarende traumatiske oplevelser og stressbelastninger, såsom voldsomme eller seksuelle overgreb, misbrug samt tortur og krig. Metoden er udviklet af behandlere og forskere ved Universitet i Konstanz i Tyskland.

Læs mere om Narrativ Eksponeringsterapi (NET)

Psykolog Rosa Greve

Adresse:
Psykologhuset Park Allé
Park Allé 9, mezz.th.,
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 34 83 45 20

61 78 89 97
kontakt@rosagreve.dk