PTSD og traumer

I forståelsen af traumer, skelnes der mellem tilpasningsreaktion og post traumatisk belastningsreaktion.

Tilpasningsreaktion

Tilpasningsreaktion beskriver en tilstand defineret ved følelsesmæssige og adfærdsmæssige symptomer, der er opstået på grund af stressende, psykiske hændelser. Hændelserne er ikke af katastrofekarakter, men karakteriseres i stedet ved belastende begivenheder eller betydelige livsændringer, så som dødsfald, skilsmisse, afskedigelse fra job, uddannelsesstart, flytning til andet sted, ny status som forældre, emigration m.v.

Tilpasningsreaktionen kommer til udtryk indenfor en måned efter udsættelsen for den belastende begivenhed, og symptomerne varierer og omfatter oftest depressive symptomer og angstsymptomer.

Post traumatisk belastningsreaktion (PTSD)

PTSD (forkortet efter den amerikanske diagnose Post Traumatic Stress Disorder) og på dansk kaldet Post traumatisk belastningsreaktion er en forsinket stressreaktion på en traumatisk begivenhed af katastrofeagtig natur. PTSD er en psykisk lidelse der kan ramme alle, der har været udsat for eller været vidne til en eller flere voldsomme hændelser. Det afgørende er ikke, hvorvidt faren i hændelsen var reel eller ej, men derimod om den enkelte person i situationen oplevede hændelsen som livstruende. Det vil sige, at to personer kan have gennemlevet den samme voldsomme hændelse, hvorefter kun den ene efterfølgende oplever den karakteristiske forsinkede stressreaktion forbundet med PTSD.

Eksempler på traumatiserende begivenheder:

  • voldtægt
  • seksuelt misbrug
  • røverier og voldelige overfald
  • alvorlige ulykker
  • krigshandlinger
  • naturkatastrofer

Symptomer på PTSD

PTSD påvirker følelsesliv, krop, tænkning, adfærd og motivation, men alle mennesker rammes ikke ens, og sværhedsgraden samt symptomerne vil variere fra person til person.
Kendetegnende for de fleste med PTSD er et uforholdsmæssigt højt stressniveau og alarmberedskab, som medfører svær psykisk belastning. Den PTSD-ramte går rundt i konstant frygt for igen at havne i en traumatisk situation, og gør derfor alt for at undgå det, der minder om traumet.
Det kan fx være undgåelse af høje lyde, at gå ud efter mørkets frembrud, større forsamlinger af mennesker m.fl.
Den PTSD-ramt vil have en oplevelse af ofte eller hele tiden at blive forstyrret af ufrivillige genoplevelser af traumet. Tanker og følelser myldrer rundt, og lader sig ikke kontrollere trods forsøg herpå. Som følge heraf oplever mange med PTSD, at det kan være svært at koncentrere sig i hverdagen, ligesom det ofte kniber med hukommelsen. Det kan gøre det vanskeligt, at få en almindelig hverdag med arbejde, familie og sociale aktiviteter til at hænge sammen, og mange isolerer sig som følge heraf mere om mere, hvilket ydermere øger risikoen for udvikling af depression.
Følelsesmæssigt er man mere irritabel end tidligere; man har ”kortere lunte” og bliver lettere vred eller angst. Derudover oplever mange kropsligt og fysisk ubehag, og ofte plages man af hjertebanken, brystsmerter, synkebesvær, mavebesvær og smerter fra kroppen.

Kom videre

Mængden af symptomerne ved PTSD virker overvældende på de fleste, og det er vanskeligt at komme videre på egen hånd; derfor er vigtigt at opsøge professionel hjælp. Professionel hjælp kan begrænse symptomerne og hindre, at PTSD udvikles til en kronisk lidelse.

Du kan læse mere om PTSD her.

Se evt. denne lille, illustrative film fra traume.dk, der forklarer de grundlæggende elementer i en traumereaktion på en let forståelig måde: http://www.traume.dk/node/173.

Er du i tvivl eller har du spørgsmål til dine symptomer, er du velkommen til at sende mig en uforpligtende mail. Sammen kan vi finde ud af, hvilken type behandling, der passer bedst til dig i din aktuelle situation.

Psykolog Rosa Greve

Adresse:
Psykologhuset Park Allé
Park Allé 9, mezz.th.,
8000 Aarhus C
CVR-nr.: 34 83 45 20

61 78 89 97
kontakt@rosagreve.dk