OCD

OCD er en psykisk lidelse karakteriseret ved tilbagevendende, ufrivillige, pinagtige, tvangstanker og/eller tvangshandlinger. OCD er forkortelsen af den engelsksprogede diagnose Obsessive-Compulsive Disorder; på dansk kaldet Obsessiv-Kompulsiv tilstand.

Tvangstanker er idéer, tankebilleder eller indskydelser, som dukker op i personens bevidsthed igen og igen på en stereotyp måde. Tankerne har ofte skræmmende indhold, og kan fx handle om frygten for at gøre skade på sig selv eller andre, frygten for smitte, behov for udtalt symmetri og orden mv. og med et. Tankerne erkendes som oftest af personen som værende hans eller hendes egne tanker, selvom de er ufrivillige, voldsomt generende og utroligt svære at modarbejde.

Typiske tvangstanker er:

  • Frygt for smitte
  • Bekymringer for fysisk helbredstilstand
  • Behov for symmetri
  • Frygt for aggressive impulser
  • Frygt for seksuelle tanker

Tvangshandlinger og –ritualer er stereotyp adfærd, gentaget i bestemte mønstre igen og igen. Deres funktion er at forhindre en eller anden udefra set usandsynlig begivenhed, som frygtes ellers vil indtræffe, og ofte er tvangshandlingerne foranlediget af tvangstankerne.

Typiske tvangstanker er:

  • Kontrolleren (fx om lyset og komfuret er slukket, vandhanen lukket, døren låst)
  • Vask (af hænder, tøj)
  • Tællen (fingre, genstande i hjemmet)
  • Symmetri og orden (alt skal stå på en præcis måde, fx bestikket på spisebordet, bøger i reol, tøj i skabe)
  • Frygt for smitte

Omkring 2% af befolkningen vurderes at lide af OCD. Oftest ses en højt niveau af angst og en generel følelse af uro sideløbende med OCD, og til trods for, at såvel tvangstanker som tvangshandlinger erkendes af personen som overdrevne og meningsløse, er de færreste OCD-ramte i stand til selv at bryde den onde cirkel ved egen hjælp.

Du kan læse mere om OCD på OCD-foreningens hjemmeside – klik her.