Fobiske angsttilstande

Fobi er frygten for bestemte veldefinerede situationer, som af personen selv erkendes ikke at være egentlig farlig. Den fobiske angsttilstand medfører svært fysisk og psykisk ubehag, udtalt bekymring for situationen, forventningsangst og høj grad af undgåelsesadfærd.